• FREDI

(Financial Reporting Execution and Design Instrument)

Finantsvaldkonna juhtimise platvormlahendus, mis on suunatud mitmetasandilistele organisatsioonidele ning kontsernidele.

FREDI

  • Aitab koondada, süstematiseerida ja hallata infot mitmel erineval organisatsiooni tasandil.
  • Kiire ja dünaamiline vahend andmete analüüsimiseks, prognoosimiseks, raporteerimiseks ja tööprotsesside toetamiseks.
  • Sisaldab täisfunktsionaalset ärianalüüsitarkvara (Business Intelligence) LogiInfo, mis avardab lõppkasutaja jaoks erinevate funktsionaalsuste rakendamise võimalusi.

FREDI platvormlahendusest on välja arenenud kaks vertikaalsuunalist toodet:
– Kontserni konsolideerimise, planeerimise ja laenude haldamise lahendus
– Finantseerimisprojektide menetlemise süsteem

 

• FREDI KOV

Omavalitsustele loodud juhtimislahendus

FREDI KOV on kohalikele omavalitsustele suunatud infosüsteem, mis toetab:

   • Eelarvestamisprotsessi. Süstematiseerib eelarvete koostamist eelarvelistel üksustel ja koondab automaatselt KOV tervikliku eelarve.
   • Lisaeelarvestamise protsesside toetamise võimalus analoogselt põhieelarvete koostamise protsessile.
   • Eelarve täitmise jälgimise võimalust. Võrrelda eelarve täitmist raamatupidamise tegelike andmetega. Täitmise võrdlus eraldi nii eelarveliste asutuste tasemel ja ka koondeelarve tasemel.
   • Üldist juhtimisinfo loomist ja juurdepääsu tesitele infoallikatele. FREDI võimalused liidestada üle X-tee erinevate registrite poolt pakutavate andmete jagamise teenustega. Näiteks rahvastikuregistriga RR demograafiliste andmete süsteemi lugemiseks; haridusinfosüsteemi andmetega EHIS; sotsiaaltoetuste infosüsteemi andmetega STAR; rahanduministeeriumi eelarvestamiskeskkonnaga jne
   • Juhtimisgraafikute ja võtmenäidikute töölaudade loomist ning loodavate näidikute omavahelist jagamist töötajate vahel. Samuti meeskonnatöö funktsionaalsust näidikute kirjeldamisel ja väljatöötamisel.
   • Ajastatud aruandlust ja oluliste sündmuste või olukordade korral automaatset informeerimist.

  jpm.

   

  Kajastus meedias

  Kesk-Eesti raamatupidajatele tutvustati Viljandi Linnavalitsuses juurutatavat FREDI KOV lahendust

  “See programm annab eelarve eest vastutajatele tunduvalt parema ülevaate nende kulude ja tulude plaani täitmisest, muudab lihtsamaks eelarve muutmise ettepanekute menetlemise ja kinnitamise ning eelnõude koostamise.”

  Sakala.postimees.ee artikkel