FREDI (Financial Reporting Execution and Design Instrument)

Finantsvaldkonna juhtimise platvormlahendus, mis on suunatud mitmetasandilistele organisatsioonidele ning kontsernidele.

FREDI

    • Aitab koondada, süstematiseerida ja hallata infot mitmel erineval organisatsiooni tasandil.
    • Kiire ja dünaamiline vahend andmete analüüsimiseks, prognoosimiseks, raporteerimiseks ja tööprotsesside toetamiseks.
    • Sisaldab täisfunktsionaalset ärianalüüsitarkvara (Business Intelligence) LogiInfo, mis avardab lõppkasutaja jaoks erinevate funktsionaalsuste rakendamise võimalusi.

FREDI platvormlahendusest on välja arenenud kaks vertikaalsuunalist toodet:
– Kontserni konsolideerimise, planeerimise ja laenude haldamise lahendus
– Finantseerimisprojektide menetlemise süsteem